EGAES H27

Estratexia Galega de Economía Social

Economía Social para unha Galicia sostible​

Misión

Mellorar as competencias das persoas e as capacidades das entidades de economía social para mellorar a sustentabilidade social, económica e ambiental da Economía Social en Galicia.

Visión

Consolidar o desenvolvemento da Economía Social en Galicia e aproveitar as oportunidades nos sectores estratéxicos reflexados no Plan de Acción Europeo da Economía Social, para continuar xerando emprego de calidade e favorecer a súa fixación no territorio.

Valores

Sustentabilidade | Inclusión | Igualdade | Cooperación | Equidade | Innovación | Competitividade | Talento | Transparencia | Emprendemento | Fixación no territorio

Últimas novas